Apua Erossa

Harkitsetko eroa?
Painiskeletko erokriisissä?
Oletko eronnut ja kaipaat tukea?
Onko erostasi jo aikaa, mutta jotain on jäänyt käsittelemättä?

Jos jokin edellä mainituista kuvaa elämäntilannettasi, eroseminaari voi olla juuri sinulle sopiva. Menetelmän on suomalaiseen erotilanteeseen muokannut Kari Kiianmaa ja Marianna Stolbow. Ryhmässä käydään läpi eroon johtavia mekanismeja, parisuhteiden rakenteita ja käsitellään eroon liittyvää surua, vihaa, pelkoja ja yksinäisyyttä. Ryhmässä rakennetaan siis pohjaa tulevalle elämälle. Menetelmä on opetuksellinen malli, joka perustuu osallistujan omaan aktiivisuuteen. Kurssi sisältää toiminnallisia harjoituksia, keskusteluja, pienryhmätyöskentelyä ja teoriatietoa. Kurssin voima on vertaistuessa. Ota rohkesti yhteyttä ja ryhdy auttamaan itseäsi.